Objavljen javni razpis »Tržne raziskave na novih tujih trgih 2011«

Objavljen javni razpis »Tržne raziskave na novih tujih trgih 2011«

Objavljen javni razpis »Tržne raziskave na novih tujih trgih 2011«

13. 06. 2011

za sofinanciranje izdelave tržnih raziskav na novih tujih trgih je na voljo okvirno 220.000 EUR.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav na novih tujih trgih glede možnosti prodora obstoječih ali novih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev na novi tuji trg. Na voljo je okvirno 220.000 EUR.

Nov tuji trg v skladu s tem razpisom je mednarodno priznana država ali ožje področje oziroma regija znotraj države kamor podjetje še ne izvaža oziroma še ni realiziralo izvoza v letih2010 in2011.

Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih raziskav.

Javni razpis bo odprt do vključno 1.7.2011 do 12.00 ure

Javni razpis je objavljen tukaj.

Nazaj