Objavljen javni razpis »Sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«

Objavljen javni razpis »Sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«

Objavljen javni razpis »Sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«

26. 06. 2012

Okvirna skupna višina sredstev znaša 350.000,00 EUR. Javni razpis je odprt do vključno 31.7.2012, do 13.00 ure.

JAPTI je v Uradnem listu RS (Datum: 22. 6. 2012, Št. 47) objavil javni razpis »Sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem, ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljalcev med vsemi razstavljalci in ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase: www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA: www.auma.de.

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini slovenskim podjetjem, ki prvič vstopajo na tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, poveča možnosti predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti in s tem poveča možnost poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji ter zvišati stopnjo internacionalizacije slovenskih podjetij.

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 350.000,00 EUR.

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so:

  • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,
  • stroški postavitve in ureditve najetega razstavnega prostora,
  • stroški upravljanja razstavnega prostora.

Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmu, ki bodo izvedeni od 1.1.2012 do 31.12.2012.

Upravičeni prejemniki sredstev po tem razpisu - prijavitelji so gospodarske družbe in samostojni podjetniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje. Več o pogojih za kandidiranje najdete v javnem razpisu.

Javni razpis je odprt do vključno 31.7.2012, do 13.00 ure.

Več o razpisu najdete tukaj.

Nazaj