Objavljen javni razpis sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2012

Objavljen javni razpis sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2012

Objavljen javni razpis sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2012

26. 06. 2012

Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoči slovenski poslovni klubi v tujini. Okvirna višina sredstev znaša 250.000 EUR. Javni razpis je odprt do vključno 31.7.2012, do 13.00 ure.

JAPTI je v Uradnem listu RS (Datum: 22. 6. 2012, Št. 47) objavil javni razpis sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2012.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini.

Namen javnega razpisa je podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Cilj javnega razpisa je prek slovenskih poslovnih klubov v tujini intenzivneje izvajati podporo pri spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva preko: zagotavljanja informacij in svetovanja slovenskim malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem deluje slovenski poslovni klub; spodbujanja rednih formalnih in neformalnih stikov in izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji; rednega seznanjanja slovenskih podjetij in institucij s spremembami v poslovnem okolju, v katerem deluje slovenski poslovni klub; rednega zagotavljanja aktualnih poslovnih informacij na portalu Izvozno Okno; organizacije poslovnih dogodkov; promocije slovenskega gospodarstva in slovenskega poslovnega okolja v tujini.

Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrirane pravne osebe, katerih dejavnost je usmerjena v uspešno gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež.

Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoči slovenski poslovni klubi v tujini. Več o splošnih in posebnih pogojev za prijavo najdete v razpisu.

Okvirna višina sredstev znaša 250.000 EUR.

Javni razpis je odprt do vključno 31.7.2012, do 13.00 ure.

Več o razpisu najdete tukaj.

Nazaj