Objavljen javni razpis »Procesni vavčer 2016/2017«

Objavljen javni razpis »Procesni vavčer 2016/2017«

Objavljen javni razpis »Procesni vavčer 2016/2017«

07. 10. 2016

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 7. oktobra 2016 v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavila Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17).

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 7. oktobra 2016 v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavila Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17).

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Namen razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,……) .

Cilj razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«. V ta namen se spremlja specifični kazalnik »dodana vrednost na zaposlenega v MSP«, merjen na dan 31.12.2018. V okviru javnega razpisa bomo podprli  okvirno 150 podjetij.

Okvirna skupna višina sredstev javnega razpisa znaša največ do 3.000.000 EUR.

Roki za oddajo vlog so:

  1. rok: 10.11.2016,
  2. rok: 8.12.2016,
  3. rok: 11.1.2017,
  4. rok: 15.2.2017.

Več o javnem razpisu

Nazaj