Objavljen javni razpis »Procesni vavčer 2011«

Objavljen javni razpis »Procesni vavčer 2011«

Objavljen javni razpis »Procesni vavčer 2011«

10. 06. 2011

Za izvajanje stalnih izboljšav poslovnih procesov v podjetjih je na voljo 600.000,00 EUR.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov zunanjih strokovnjakov v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih in stroškov kotizacij za usposabljanja zaposlenih, ki so člani projektne skupine, na področju metodologij za uvajanje izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Namen razpisa je spodbuditi izvajanje stalnih izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Za izvedbo predmeta javnega razpisa je na razpolago 600.000,00 EUR.

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oz. ne dlje kot do 29.11.2011.

Razpis je objavljen tukaj.

Nazaj