Objavljen javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v okviru Regijske garancijske sheme v Primorsko-notranjski regiji

Objavljen javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v okviru Regijske garancijske sheme v Primorsko-notranjski regiji

Objavljen javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v okviru Regijske garancijske sheme v Primorsko-notranjski regiji

28. 12. 2015

Javni razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in izvajajo projekt na območju občin Primorsko-notranjske statistične regije, in sicer v občinah Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Bloke in Loška dolina. Rok za prijavo na razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do 16. 6. 2018.

RRA Zeleni kras je v Uradnem listu RS (Št. 98, Datum: 18. 12. 2015) objavila javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v okviru Regijske garancijske sheme v Primorsko-notranjski regiji.

Predmet razpisa je dodeljevanje garancij regijske garancijske sheme v Primorsko-notranjski regiji za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami Banko Koper d.d., Abanko d.d. in Delavsko hranilnico d.d..

Cilji javnega razpisa so pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti upravičencev, povečanje investicijske aktivnosti v regiji, zmanjšanje stopnje brezposelnosti, vzpostavitve možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem obrestnih stroškov in bančnih zahtev za zavarovanje kreditov na območju Primorsko-notranjske regije.

Javni razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in izvajajo projekt na območju občin Primorsko-notranjske statistične regije, in sicer v občinah Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Bloke in Loška dolina.

Skupen garancijski potencial je 1.600.000,00 EUR, razpisan je na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada v višini 800.000,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 4. Skupni kreditni potencial za kredite z garancijami je 3.200.000,00 EUR.

Rok za prijavo na razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do 16. 6. 2018.

Več o razpisu

Nazaj