Objavljen javni poziv k vpisu in podaljšanju vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja za leto 2014

Objavljen javni poziv k vpisu in podaljšanju vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja za leto 2014

Objavljen javni poziv k vpisu in podaljšanju vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja za leto 2014

15. 04. 2014

SPIRIT Slovenija, javna agencija je 11. aprila 2014 na svojih spletnih straneh objavila Javni poziv k vpisu in podaljšanju vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja za leto 2014.

SPIRIT Slovenija, javna agencija je 11. aprila 2014 na svojih spletnih straneh objavila Javni poziv k vpisu in podaljšanju vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja za leto 2014.

Predmet javnega poziva je vpis in podaljšanje vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT v skladu s Pravilnikom o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja.

Subjekti inovativnega okolja so univerzitetni inkubatorji, podjetniški inkubatorji in tehnološki parki.

Evidenca je sestavljena iz evidence A in B in pomeni evidenco vseh subjektov, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo. V evidenco B so vpisani subjekti, ki izpolnjujejo minimalne pogoje v skladu s Pravilnikom, v evidenco A pa so vpisani subjekti, ki poleg minimalnih pogojev izpolnjujejo še dodatne pogoje v skladu s Pravilnikom.

Vpis in podaljšanje vpisa v evidenco se opravi enkrat letno na podlagi javnega poziva. O vpisu oz. podaljšanju vpisa v evidenco so predlagatelji obveščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma za predložitev vlog.

Vloge za vpis in podaljšanje vpisa subjektov v evidenco morajo biti oddane po pošti:

  • do  9. 5. 2014 (velja poštni žig do vključno 9. 5. 2014) za obravnavo na prvem odpiranju ali
  • do 15. 9. 2014 (velja poštni žig do vključno 15. 9. 2014) za obravnavo na drugem odpiranju ali
  • do 10. 11. 2014 (velja poštni žig do vključno 10. 11. 2014) za obravnavo na tretjem odpiranju.

Subjekti, ki jim je obdobje dveh let od vpisa preteklo v letu 2014 v mesecih pred objavo tega javnega poziva, so vlogo za podaljšanje dolžni oddati v roku za prvo odpiranje, tj. najkasneje do 9. 5. 2014.

Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Nazaj