Objave obvestil o nameravanem prenehanju opravljanja dejavnosti s. p.

Objave obvestil o nameravanem prenehanju opravljanja dejavnosti s. p.

Objave obvestil o nameravanem prenehanju opravljanja dejavnosti s. p.

12. 03. 2021

24. februarja 2021 je začela veljati sprememba Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K), s katero preneha veljati obveznost samostojnih podjetnikov, da pred prenehanjem opravljanja dejavnosti ali prenosom podjetja, namero o prenehanju objavijo na spletnem portalu AJPES.

Objavljeno: Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, 22. 2. 2021, www.gzdbk.si

24. februarja 2021 je začela veljati sprememba Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K), s katero preneha veljati obveznost samostojnih podjetnikov, da pred prenehanjem opravljanja dejavnosti ali prenosom podjetja, namero o prenehanju objavijo na spletnem portalu AJPES.

Z uveljavitvijo ZGD-1K sta črtana drugi odstavek 75. člena, ki določa, da mora samostojni podjetnik (s.p.) vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti objaviti namero o prenehanju opravljanja dejavnosti in ob tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti, ter peti odstavek 72.a člena, ki določa, da mora s.p. pred vložitvijo prijave prenosa podjetja za vpis v register objaviti nameravan prenos podjetja, na spletnih straneh AJPES.

Vir: AJPES

Nazaj