Objava razpisa za nov kompetenčni center v lesni industriji

Objava razpisa za nov kompetenčni center v lesni industriji

Objava razpisa za nov kompetenčni center v lesni industriji

23. 01. 2023

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo nov Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2023-2024 - KOCLES 4.0. Skupna predvidena višina sredstev je do 600 tisoč evrov za leti 2023 in 2024.

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 16. 1. 2023, www.gov.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo nov Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2023-2024 - KOCLES 4.0. Skupna predvidena višina sredstev je do 600 tisoč evrov za leti 2023 in 2024.

Namen razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi in konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge.

Na javni razpis se lahko prijavijo partnerstva oz. konzorciji, ki vključujejo najmanj 10 mikro, malih in/ali srednje velikih panožnih podjetij, ki so v letu 2022 skupaj zaposlovala vsaj 1000 oseb. Rok za oddajo vlog je 1. februar 2023.

Zaposleni v vključenih podjetjih bodo lahko pridobivali znanja, in si tako izboljšali kompetence, iz naslednjih vsebinskih področij:

  • trženje in promocija,
  • digitalizacija in avtomatizacija poslovanja,
  • vodenje in uvajanje sprememb v podjetje, optimizacija delovnih procesov,
  • razvoj/oblikovanje (dizajn) produktov in inovacije, novi načini obdelave lesa, novi materiali (lesni kompoziti, lesni hibridi), lignocelulozni premazi, prefabrikacija lesnih elementov, zaščita IPR,
  • certificiranje lesnih izdelkov,
  • izboljševanje specifičnih tehničnih kompetenc zaposlenih,
  • kompetence prijavljanja na mednarodne razpise,
  • pridobivanja kadrov,
  • trajnostni razvoj, trajnostna gradnja, zelena ekonomija, načelo „ne škoduj bistveno“ ter krožno gospodarstvo.

V okviru razpisa so upravičeni naslednji stroški: stroški plač in drugih povračil stroškov dela zaposlenih na projektu, posredni stroški, stroški poti vezanih na usposabljanje ter stroški usposabljanja in svetovanja.

V okviru prejšnjega razpisa, KOCLES 3.0, ki se je izvajal v letih 2021 in 2022, se je pod vodstvom zavoda Lesarski grozd vzpostavil kompetenčni center z 29 partnerji. Skupaj je bilo realiziranih 614 usposabljanj s 3413 vključitvami. Vključena podjetja so v času izvajanja KOCLES 3.0 svojo dodano vrednost povečala za osem odstotkov, dodana vrednost na zaposlenega se je povečala za 18 odstotkov, vpeljanih je bilo tudi 23 izboljšav poslovnih procesov.

Za dodatne informacije v zvezi z razpisom in pojasnila k razpisni dokumentaciji lahko pišete na e-naslov: sebastijan.milovanovic-jarh@gov.si ali zoran.bricman@gov.si.

Nazaj