Občina Krško za razvoj malega gospodarstva letos 130.000 evrov

Občina Krško za razvoj malega gospodarstva letos 130.000 evrov

Občina Krško za razvoj malega gospodarstva letos 130.000 evrov

14. 09. 2017

Občina Krško je objavila razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v tekočem letu. Mikro in majhna podjetja, samostojni podjetniki ter društva in združenja s področja podjetništva s sedežem v občini Krško se lahko prijavijo do 19. septembra. Skupaj je na voljo 130.000 evrov nevračljive podpore.

Vir in informacije: STA, 15. 8. 2017, www.sta.si

Občina Krško je v Uradnem listu RS (Datum: 11. 8. 2017, Št. 43) objavila razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v tekočem letu. Mikro in majhna podjetja, samostojni podjetniki ter društva in združenja s področja podjetništva s sedežem v občini Krško se lahko prijavijo do 19. septembra. Skupaj je na voljo 130.000 evrov nevračljive podpore.

Upravičenci lahko denarno podporo dobijo za različne naložbe in izobraževanja v obdobju od 22. septembra lani do letošnjega 19. septembra, in sicer za nakup nove opreme in nematerialne naložbe.

Med temi so svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise, promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah, posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje ter spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.

Do razpisnih sredstev so upravičena tudi podjetja, ki imajo sedež dejavnosti izven Občine Krško, a le v primeru poslovne enote v krški občini, ki zaposluje najmanj dve tretjini vseh zaposlenih za nedoločen čas iz te občine in ki vlaga na njenem območju.

Podjetje s sedežem izven Občine Krško, lahko razpisno vlogo vloži samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v tej občini.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Krško, na voljo je tudi na oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško.

Vloge z zahtevano dokumentacijo morajo prispeti najkasneje 19. septembra 2017.

Nazaj