O procesnem vavčerju za razvoj in konkurenčnost na 9. Dnevih podjetništva

O procesnem vavčerju za razvoj in konkurenčnost na 9. Dnevih podjetništva

O procesnem vavčerju za razvoj in konkurenčnost na 9. Dnevih podjetništva

02. 11. 2016

Se vidimo v torek, 8. novembra 2016, ob 11.15, v Tehnološkem parku v Ljubljani.

Pred kosilom boste lahko na 9. Dnevi podjetništva prisostvovali na mini panelu z naslovom: »Procesni vavčer za razvoj in konkurenčnost«.

Program in prijava na 9. Dneve podjetništva

Se vidimo v torek, 8. novembra 2016, ob 11.15, v Tehnološkem parku. Pridružite se lahko prav vsi – podjetniki, študenti in vsi drugi, ki nameravate enkrat vstopiti v podjetništvo, saj se uspeh skriva prav v podjetniškem znanju. Udeležba je brezplačna!

Javna agencija SPIRIT Slovenija spodbuja podjetništvo ter razvoj in inovativnost v slovenskem gospodarstvu.

Eno pomembnejših področij, ki ga podjetja vse prevečkrat zanemarjajo je podpora izboljševanju poslovnih procesov, zato je agencija ponovno objavila Javni razpis »Procesni vavčer 2016/2017«. Poslovno okolje je dinamično in se neprestano spreminja, na te spremembe pa se mora podjetje odzvati hitro, če želi ostati konkurenčno. Okoreli in neučinkoviti poslovni procesi »dušijo« podjetja. Zato so pomembne stalne izboljšave poslovnih procesov, ki imajo za posledico zniževanje stroškov podjetja, skrajševanje porabljenega časa za izvedbo aktivnosti, dvig kakovosti proizvodov oz. storitev, večje zadovoljstvo zaposlenih,… Naloga vsakega vodstva podjetja bi tako morala biti, da strmi k stalnim izboljšavam poslovnih procesov v podjetju.

O tem bosta, poleg podjetja, ki je s poslovnimi procesnimi izboljšavami že doseglo vidne rezultate, z udeleženci spregovorila mag. Dušan Gošnik iz podjetja 3ZEN, sistematične izboljšave in inoviranje ter Irena Meterc z javne agencije SPIRIT Slovenija.

Aktivnost sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.

Nazaj