Novosti v Registru transakcijskih računov

Novosti v Registru transakcijskih računov

Novosti v Registru transakcijskih računov

01. 12. 2021

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 12. 11. 2021, www.findinfo.si

AJPES je, na osnovi mednarodnih zahtev po preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, RTR razširil s podatki o pooblaščencu imetnika transakcijskega računa, dejanskem lastniku imetnika transakcijskega računa ter sefih, odprtih v Republiki Sloveniji in njihovih najemnikih.

Podatki so vključeni v RTR v skladu z ZPlaSSIED-A (191. člen) kot dodatni podatki v zaprtem delu. Točnost in ažurnost podatkov se zagotavlja s povezavo s Poslovnim registrom Slovenije, Centralnim registrom prebivalstva, Davčnim registrom in Registrom dejanskih lastnikov.

Vir: AJPES Informator, 10. 11. 2021

Nazaj