Novogoriška občina ponuja finančne spodbude za razvoj gospodarstva

Novogoriška občina ponuja finančne spodbude za razvoj gospodarstva

Novogoriška občina ponuja finančne spodbude za razvoj gospodarstva

05. 05. 2017

Mestna občina Nova Gorica je objavila nove razpise za spodbujanje podjetništva. Celotna vrednost razpisanih sredstev znaša 350.000 evrov. Vsi razpisi so odprti do 15. maja 2017, razen razpisa za sofinanciranje plačila komunalnega prispevka, ki bo odprt do 17. novembra 2017.

Vir in informacije: STA, 16. 4. 2017, www.sta.si

Mestna občina Nova Gorica je objavila nove razpise za spodbujanje podjetništva. Celotna vrednost razpisanih sredstev znaša 350.000 evrov. Vsi razpisi so odprti do 15. maja 2017, razen razpisa za sofinanciranje plačila komunalnega prispevka, ki bo odprt do 17. novembra 2017.

Občina je objavila javne razpise za spodbujanje začetnih investicij in investicij za posodobitev dejavnosti, za projekte inovacij, za zagon novih inovativnih podjetij v Primorskem tehnološkem parku, za promocijske aktivnosti podjetij, za sofinanciranje komunalnega prispevka, za subvencioniranje novih delovnih mest in za sofinanciranje stroškov prijav v strateško razvojno inovativna partnerstva povezanih podjetij.

V letošnjem letu novogoriška občina ponovno subvencionira zaposlitve brezposelnih oseb. Tokratni razpis je namenjen iskalcem prve zaposlitve, ki so prijavljeni za v območni službi zavoda za zaposlovanje kot brezposelne osebe.

Letos občina prvič sofinancira tudi stroške prijav na razpise iz državnih in mednarodnih virov skupinam podjetij, ki se z namenom prijave skupnega projekta povežejo v strateško razvojna inovativna partnerstva. Za ta razpis je na voljo 20.000 evrov, za subvencioniranje novih delovni mest pa 50.000 evrov.

Več o javnih razpisih:

Nazaj