Novo leto prinaša digitalizacijo bolniškega lista

Novo leto prinaša digitalizacijo bolniškega lista

Novo leto prinaša digitalizacijo bolniškega lista

14. 01. 2020

Z novim letom bodo družinski zdravniki začeli izdajati elektronsko potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela, ki bo nadomestilo papirnati zeleni bolniški list. Tega bodo sicer izdajali še v prehodnem obdobju do februarja in v posebnih primerih. Na ZZZS so prepričani, da bo digitalizacija bolniškega lista prihranila tako čas kot denar.

 
 

 

Objavljeno: STA, 1. 1. 2020, www.sta.si

Z novim letom bodo družinski zdravniki začeli izdajati elektronsko potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela, ki bo nadomestilo papirnati zeleni bolniški list. Tega bodo sicer izdajali še v prehodnem obdobju do februarja in v posebnih primerih. Na ZZZS so prepričani, da bo digitalizacija bolniškega lista prihranila tako čas kot denar.

Bolniški list je javna listina, s katero zavarovanec dokazuje upravičeno zadržanost od dela zaradi bolezni, poškodbe ali v drugih upravičenih primerih. Ob nastopu bolniške odsotnosti osebni zdravnik ob klicu ali obisku odpre bolniški stalež, ob zaključku staleža pa od njega dobimo potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga je treba dati delodajalcu.

Od februarja bodo delodajalci morali za zaposlene za začasne zadržanosti od dela obvezno prevzemati elektronski bolniški list prek spletnega sistema SPOT (prej eVEM). Dostop do vseh podatkov o bolniški odsotnosti pa bodo imeli tudi bolniki.

Uvedba elektronskega bolniškega lista bo za delodajalce prinesla tudi poenostavitev oddaje zahtevkov za povračilo nadomestila plače na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Delodajalcu prav tako ne bo treba čakati, da mu bo delavec dostavil bolniški list, temveč ga bo lahko prevzel sam kadarkoli.

Obrazec o upravičeni zadržanosti z dela pa se bo še vedno tiskal za zaposlene pri fizičnih osebah in za zaposlene pri tujih organizacijah ter konzularnih in diplomatskih predstavništvih v Sloveniji ali v primeru tehničnih težav.

Na ZZZS so prepričani, da bo uvedba elektronskega bolniškega lista pomembno razbremenila družinske zdravnike. Pričakujejo namreč, da se bo s časom zmanjšalo število obiskov zavarovancev v ambulantah, saj jim zgolj zaradi pridobitve bolniškega lista ne bo treba obiskati zdravnika, če bo ta ocenil, da pregled ob zaključku bolniškega staleža ni potreben.

Do novosti so sicer nekoliko skeptični v zdravniških vrstah, saj ocenjujejo, da prinaša dodatne administrativne obremenitve za zdravnike.

Nazaj