Novo javno povabilo za delodajalce - »Prvi izziv«: zaposlovanje mladih

Novo javno povabilo za delodajalce - »Prvi izziv«: zaposlovanje mladih

Novo javno povabilo za delodajalce - »Prvi izziv«: zaposlovanje mladih

20. 07. 2012

Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem »Prvi izziv« za katerega je na voljo 9 milijonov EUR. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 1. 6. 2013.

Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem »Prvi izziv«. Izvaja se v okviru novega, istoimenskega programa, ki je namenjen spodbujanju zaposlovanja in izboljšanju zaposlitvenih možnosti brezposelnih mladih do 30. leta starosti.

Predvidenih je 1.240 subvencioniranih zaposlitev, skupaj s trimesečno poskusno dobo. Za obdobje 2012–2014 je na voljo 9 milijonov EUR, ki jih sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Subvencija za zaposlitev s polnim delovnim časom znaša 7.250 EUR. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev, vendar najdlje do 1. 6. 2013. Takrat se izteče končni rok, do katerega delodajalci lahko predložijo ponudbo za subvencionirano zaposlitev brezposelnih mladih.

Več informacij na spletni strani Zavoda

Nazaj