Novih 5 milijard evrov za programe R&R

Novih 5 milijard evrov za programe R&R

Novih 5 milijard evrov za programe R&R

20. 08. 2009

Evropska komisija je konec julija v sklopu 7. okvirnega programa razpisala več kot 5 milijard evropskih sredstev namenjenih raziskavam, razvoju in inovacijam.

Evropska komisija je konec julija v sklopu 7. okvirnega programa razpisala več kot 5 milijard evropskih sredstev namenjenih raziskavam, razvoju in inovacijam.

Sedmi okvirni program (7. OP) je program Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti. To je glavno orodje Evropske unije za financiranje raziskav v Evropi, program pa traja od leta 2007 do 2013 (razen EURATOM, ki traja do 2011). 7. OP je oblikovan tudi zato, da se sooči z zaposlitvenimi potrebami in konkurenčnostjo Evrope.

Trenutno razpisana evropska sredstva so na voljo v programih Sodelovanje, Zamisli in Zmogljivosti. Podrobnejše podatke po posameznih razpisih so na voljo na portalu Imamidejo!

Nazaj