Novi razpisi programa Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSi)

Novi razpisi programa Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSi)

Novi razpisi programa Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSi)

13. 05. 2015

Program Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije - (EaSi) prispeva k izvajanju Evrope 2020, vključno z njenimi glavnimi cilji, integriranimi smernicami in vodilnimi pobudami, tako da se zagotavlja finančna podpora za cilje Unije v smislu spodbujanja visoke ravni kakovostnega in trajnega zaposlovanja, zagotavljanja ustrezne in dostojne socialne zaščite, boja proti socialni izključenosti in revščini ter izboljšanja delovnih pogojev.

Vir in informacije: Evropska komisija, http://ec.europa.eu/

Program Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije - (EaSi) prispeva k izvajanju Evrope 2020, vključno z njenimi glavnimi cilji, integriranimi smernicami in vodilnimi pobudami, tako da se zagotavlja finančna podpora za cilje Unije v smislu spodbujanja visoke ravni kakovostnega in trajnega zaposlovanja, zagotavljanja ustrezne in dostojne socialne zaščite, boja proti socialni izključenosti in revščini ter izboljšanja delovnih pogojev.

V okviru programa so objavljeni in še vedno aktualni naslednji razpisi:

  1. EaSI - EURES – Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries (rok prijave: 30/06/2015)
  2. EaSI-PROGRESS: Mobility for Professionals (rok prijave: 26/06/2015)
  3. Mikrofinanciranje: Call for Expression of Interest- Identification and selection of EaSI Technical Assistance Beneficiaries 2015 (rok prijave: 31. 5. 2015)

Vsi razpisi so objavljeni na spletni strani Evropske komisije ali na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Nazaj