Novi program internacionalizacije bo kmalu ugledal luč sveta

Novi program internacionalizacije bo kmalu ugledal luč sveta

Novi program internacionalizacije bo kmalu ugledal luč sveta

15. 05. 2015

Novi program internacionalizacije gospodarskega sodelovanja do leta 2020, ki ga snuje ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je že v medresorskem usklajevanju, sprejeli pa ga bodo predvidoma do konca maja. Slovenija je kot prioritetne trge opredelila ZDA, Japonsko in Turčijo.

Novi program internacionalizacije gospodarskega sodelovanja do leta 2020, ki ga snuje ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je že v medresorskem usklajevanju, sprejeli pa ga bodo predvidoma do konca maja. Slovenija je kot prioritetne trge opredelila ZDA, Japonsko in Turčijo.

Z novim programom internacionalizacije želijo na teh trgih ustvariti pogoje za povečanje obsega medsebojnega trgovinskega in investicijskega sodelovanja, povečati prepoznavnost slovenskega gospodarstva in Slovenije, razpršiti izvoz in privabiti tuje investicije, predvsem s področja inovacij, raziskav in razvoja.

Med prednostne so uvrstili trge, ki so v svetovnem merilu zelo pomembni, slovenska podjetja pa tam še niso v veliki meri prisotna ali sploh niso. Upoštevali so tudi potencialni učinek sklepanja prostotrgovinskih sporazumov, pomembnost trgov z vidika tujih neposrednih investicij, prenos novih znanj in tehnologij ter razvoj novih industrij.

Gre za trge, na katerih bodo do izraza bolj prišli proizvodi z višjo dodano vrednostjo, z uporabo in razvojem novih znanj, tehnologij in procesov, pa tudi trge, na katerih je pomembno povezovanje podjetij in vključevanje v globalne verige vrednosti.

V to skupino držav so uvrstili tudi ZDA in Japonsko, ki sta bili v letih 2012 in 2013 največji investitorki na svetu, Sloveniji pa doslej ni uspelo privabiti večjih investicij iz teh držav.

S teh trgov prihajajo podjetja, ki so v letu 2013 v svetovnem merilu največ investirala v raziskave in razvoj, delovala pa so predvsem na področju avtomobilske industrije, farmacevtike in biotehnologije ter informacijsko-telekomunikacijske tehnologije.

Glede na to, da si Slovenija želi kakovostnih visokotehnoloških investicij in da so omenjena področja tista, na katerih Slovenija že ima dobro osnovo in sodijo v paket ključnih gospodarskih panog, se je v prvi vrsti smiselno osredotočiti na privabljanje tujih neposrednih investicij s teh področij, so prepričani na ministrstvu.

Glede Turčije v prvi fazi vidijo neizkoriščen potencial v smeri povečanja obsega trgovinske menjave.

Sodelovanje s temi državami nameravajo krepiti z različnimi aktivnostmi, kot so seminarji, gospodarske delegacije in promocijski dogodki.

Nazaj