Novi koraki za oživljanje mestnih središč

Novi koraki za oživljanje mestnih središč

Novi koraki za oživljanje mestnih središč

16. 04. 2019

Občine, ki so združile moči s ciljem oživitve mestnih središč, nadaljujejo korake za razvoj središč, bogatih s kulturno dediščino in pestro butično ponudbo. Zaživel je namreč odbor za menedžment mestnih središč, ki bo skrbel za izmenjavo izkušenj in dobrih praks.

Vir in informacije: eKoper.si, 27. 3. 2019, www.ekoper.si

Občine, ki so združile moči s ciljem oživitve mestnih središč, nadaljujejo korake za razvoj središč, bogatih s kulturno dediščino in pestro butično ponudbo. Zaživel je namreč odbor za menedžment mestnih središč, ki bo skrbel za izmenjavo izkušenj in dobrih praks.

Odbor bo spodbujal razvoj modelov menedžmenta mestnih središč in krepil prepoznavnost. Člani odbora bodo pripravili tudi priporočila za župane in državne institucije za uspešno delovanje mestnih središč. Ta imajo namreč velik pomen za razvoj celotnega mesta in širše družbe.

V projektu Management mestnih središč, ki se je začel leta 2011, sodelujejo vse mestne občine, pet drugih občin ter predstavniki ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, javne agencije SPIRIT Slovenija, Podjetniško-trgovske zbornice pri GZS in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

Mesta so od leta 2011 na področju razvoja središč, sicer z različno stopnjo hitrosti, naredila opazen napredek, saj ta postajajo vse bolj živa in živahna. Med drugim so bili izvedeni številni ukrepi prenov mestnih središč, izvajajo se projekti v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb, občine nudijo spodbude za razvoj podjetništva, krepi se sodelovanje.

Širši pomen razvoja mestnih središč je prepoznala tudi država, ki prek ministrstva in javne agencija SPIRIT Slovenija spodbuja uvajanje modelov menedžmenta mestnih središč. Na odboru so predstavili nov program izobraževanja za mestne menedžerje in nastajanje priročnika s pregledom ukrepov za spodbujanje podjetništva v mestnih središčih.

Nazaj