Novi javni povabili za usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih

Novi javni povabili za usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih

Novi javni povabili za usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih

31. 12. 2018

Zavod RS za zaposlovanje je 3. decembra 2018 objavil novi javni povabili za usposabljanje predvidoma 2.260 dolgotrajno brezposelnih, starejših in brez izobrazbe ter 1.070 brezposelnih mladih na delovnih mestih pri delodajalcih iz vse Slovenije. Vključeni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa kandidate preizkusijo in jih usposobijo za konkretno delo.

Vir in informacije: Zavod RS za zaposlovanje, 3. 12. 2018, www.ess.gov.si

Zavod RS za zaposlovanje je 3. decembra 2018 objavil novi javni povabili za usposabljanje predvidoma 2.260 dolgotrajno brezposelnih, starejših in brez izobrazbe ter 1.070 brezposelnih mladih na delovnih mestih pri delodajalcih iz vse Slovenije. Vključeni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa kandidate preizkusijo in jih usposobijo za konkretno delo.

Programa »Usposabljanje na delovnem mestu« (UDM) in »Usposabljanje na delovnem mestu za mlade« (UDM - mladi) sodita med najuspešnejše programe aktivne politike zaposlovanja, saj rezultati kažejo, da se eno leto po zaključku usposabljanja zaposli več kot 70 % udeležencev.

V letu 2019 je za program UDM namenjenih 4,37 milijona EUR, za UDM – mladi pa 2,22  milijona EUR,  pri čemer 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa jih zagotavlja Republika Slovenija.

Brezposelnim iz ciljnih skupin javnega povabila bodo tako omogočili usposabljanje na delovnem mestu z namenom, da pridobijo nova konkretna znanja in izkušnje in si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti. Delodajalci jih bodo imeli priložnost spoznati in usposobiti za konkretno delo na delovnem mestu v svojem podjetju še pred sklenitvijo delovnega razmerja. Usposabljanje kandidatov lahko traja dva ali tri mesece.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Ponudbe za usposabljanje lahko oddajo elektronsko na portalu za delodajalce, od 7. 12. 2018 od 10. ure do razdelitve sredstev oziroma najkasneje do 31. 5. 2019 do 23.59 ure.

Usposabljanje na delovnem mestu praviloma poteka polni delovni čas, največ 5 dni v tednu, udeleženci pa so med usposabljanjem še naprej prijavljeni pri zavodu za zaposlovanje. Za udeležbo na usposabljanju jim mesečno izplačajo dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz.

Usposabljanje na delovnem mestu poteka brez delovnega razmerja, pod vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Mentor pri posameznem delodajalcu lahko hkrati usposablja največ 5 brezposelnih.

Delodajalcem za izvedeno usposabljanje povrnejo upravičene stroške. Za dvomesečno usposabljanje povrnejo 370 EUR in za trimesečno usposabljanje 493,00 EUR  za udeleženca. Delodajalcem iz določenih sektorjev, opredeljenih v javnem povabilu, povrnejo dejanski strošek zdravniškega pregleda udeleženca.

Ciljne skupine

V UDM se lahko vključijo:

  • brezposelni, starejši od 50 let, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih najmanj 3 mesece,
  • brezposelni v starosti 30 let in več, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih najmanj 12 mesecev ali pa imajo končano največ osnovnošolsko izobrazbo (ISCED 2) in so prijavljeni v evidenci brezposelnih najmanj 3 mesece,
  • kot tudi tisti, ki se vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije oziroma so v določenem obdobju v večjem delu zastopani v evidenci brezposelnih.

V UDM - mladi se lahko vključijo mlajši od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih. Mladi z delovnimi izkušnjami se usposabljajo 2 meseca, tisti brez delovnih izkušenj pa 2 ali 3 mesece.

***

Program UDM 

Program UDM za mlade

Nazaj