Novi javni povabili za delovni preizkus in usposabljanje na delovnem mestu

Novi javni povabili za delovni preizkus in usposabljanje na delovnem mestu

Novi javni povabili za delovni preizkus in usposabljanje na delovnem mestu

06. 03. 2020

Zavod RS za zaposlovanje je 27. januarja 2020 objavil dve novi javni povabili delodajalcem: za usposabljanje na delovnem mestu in za delovni preizkus.

Vir in informacije: Zavod RS za zaposlovanje, 27. 1. 2020, www.ess.gov.si

Zavod RS za zaposlovanje je 27. januarja 2020 objavil dve novi javni povabili delodajalcem: za usposabljanje na delovnem mestu in za delovni preizkus. Oddaja ponudbe je možna v elektronski obliki od 30. januarja 2020, od 10:00.

Na obeh javnih povabilih je na voljo skupaj 6,8 milijona EUR, kar omogoča vključitev predvidoma 4.000 brezposelnih. Vključijo se lahko vsi prijavljeni v evidenci brezposelnih, ne glede na njihovo starost in trajanje brezposelnosti.

Za izvedbo programov je zagotovljeno financiranje Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.

V okviru javnega povabila Usposabljam.se 2020 se izvajajo trije programi: Usposabljanje na delovnem mestu, Usposabljanje na delovnem mestu - mladi in Usposabljamo lokalno.

V okviru javnega povabila za delovni preizkus 2020 se ravno tako izvajajo trije programi: Delovni preizkus 30plus, Delovni preizkus za mlade in Delovni preizkus.

Brezposelni z usposabljanjem na delovnem mestu pridobijo in krepijo svoje znanje, veščine in spretnosti za opravljanje dela ter izboljšajo svoje zaposlitvene možnosti, delodajalci pa lahko usposobijo kader, ki ga iščejo in potrebujejo.

Usposabljanje na delovnem mestu poteka brez delovnega razmerja. Delodajalec vključi brezposelne v delovni proces, kjer pod strokovnim vodstvom mentorja opravljajo naloge, določene v izbranem programu usposabljanja.

Delodajalcem na podlagi ustreznih dokazil povrnemo 732,00 EUR za 3-mesečno usposabljanje, 526,00 EUR, če usposabljanje traja 2 meseca, oziroma stroške zdravniškega pregleda udeleženca, če so delodajalci iz posebej opredeljenih sektorjev SKIS v skladu z javnim povabilom.

Delodajalci lahko z delovnim preizkusom spoznajo brezposelne in jih preizkusijo v svojem delovnem okolju še pred sklenitvijo delovnega razmerja. Program traja najmanj 100 ur do največ 1 meseca in poteka pod strokovnim vodstvom mentorja.

Delodajalcem za izveden delovni preizkus za udeleženca povrnemo upravičene stroške v višini 278,00 EUR. Delodajalci iz posebej opredeljenih sektorjev SKIS v skladu z javnim povabilom so upravičeni do povračila dejanskega stroška zdravniškega pregleda kandidatov. 

Usposabljanje na delovnem mestu in delovni preizkus potekata pri delodajalcih iz vse Slovenije.

Ponudbe lahko oddajo le elektronsko na Portalu za delodajalce.

Obe povabili sta odprti od 30. 1. 2020, od 10:00 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 12. 2020, do 11:59, ko se izteče skrajni rok za oddajo ponudb.

Več informacij za delodajalce:

Nazaj