Novembra startupom do 50.000 evrov

Novembra startupom do 50.000 evrov

Novembra startupom do 50.000 evrov

27. 10. 2014

Mariborska razvojna agencija (MRA) bo v drugi polovici novembra v sodelovanju z RRA Koroška v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora z okolico objavila prvi javni razpis za start up podjetja in podjetja s potencialom za rast.

Mariborska razvojna agencija (MRA) bo v drugi polovici novembra v sodelovanju z RRA Koroška v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora z okolico objavila prvi javni razpis za start up podjetja in podjetja s potencialom za rast.

Razpis bo namenjen podpori podjetjem pri izboljšanju poslovanja in realizaciji razvojnih potencialov z namenom premagovanja ovir v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšanju konkurenčnosti na domačih oziroma tujih trgih.

Prijavitelji bodo lahko zaprosili za do 50.000 evrov za obdobje dveh let.

Med upravičenimi stroški bodo predvideni stroški materialnih naložb (nakup opreme) in nematerialnih naložb (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja, nepatentiranega tehničnega znanja) ter obratni stroški podjetja (nakup materiala in blaga, stroški promocije, tržnih raziskav, svetovalnih storitev, stroški dela zaposlenih, povezanih z izvedbo projekta...).

Nazaj