Novela ZDDPO prinaša spremembe pri obdavčitvi podjetij

Novela ZDDPO prinaša spremembe pri obdavčitvi podjetij

Novela ZDDPO prinaša spremembe pri obdavčitvi podjetij

28. 10. 2021

Državni zbor je 20. oktobra 2021 potrdil novelo zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Zakon iz svežnja sprememb davčne zakonodaje, ki ga je vlada pripravila z namenom spodbujanja gospodarskega okrevanja po epidemiji covida-19, med drugim nadgrajuje veljavne olajšave in dodaja nove. Glavne se dotikajo olajšav in davčnega priznavanja rezervacij. Spremembe začnejo uporabljati s prihodnjim letom.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 21. 10. 2021, www.findinfo.si

Državni zbor je 20. oktobra 2021 potrdil novelo zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Zakon iz svežnja sprememb davčne zakonodaje, ki ga je vlada pripravila z namenom spodbujanja gospodarskega okrevanja po epidemiji covida-19, med drugim nadgrajuje veljavne olajšave in dodaja nove. Glavne se dotikajo olajšav in davčnega priznavanja rezervacij. Spremembe začnejo uporabljati s prihodnjim letom.

Sprejeti ukrepi predstavljajo podporo politiki zaposlovanja, okoljski politiki in digitalizaciji. Novela prinaša olajšavo za spodbujanje zelenega in digitalnega prehoda ter nadgradnjo olajšave za zaposlovanje. Ugodnosti bodo zavezanci lahko uveljavljali, če bodo na novo zaposlili mlade do 29 let, osebe s poklicem, za katerega na trgu ni dovolj kadra, in prvič zaposljive ter če bodo vlagali v zeleni in digitalni prehod.

Olajšava za donacije se bo zvišala z 0,3 odstotka na en odstotek obdavčljivih prihodkov, uveljavljati pa jo bo mogoče tudi za donacije za športne namene in za vrhunski šport. Zvišuje se olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju ter določa ugodnejša ureditev za rezervacije za pokojnine, odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade do vključno leta 2026.

Ključne novosti, ki jih prinaša novela zakona o davku od dohodkov pravnih oseb so naslednje:

  • stroški reprezentance in nadzornega odbora bi naj bili priznani v višini 60 % stroškov (sedaj 50 %),
  • oblikovanje rezervacij za pokojnine, oblikovanje rezervacij za jubilejne nagrade in oblikovanje rezervacij za odpravnine ob upokojitvi se v obdobju od 1.1.2022 do 31. 12.2026 prizna v višini 100 %,
  • uvaja se olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod v višini 40 % vlaganj,
  • olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju se zvišuje iz sedanjih 20 na 80 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, drugače pa je določena vsebina olajšave za zaposlovanje, in sicer zavezanec lahko uveljavlja olajšavo, če zaposli osebo v poklicu, za katere na trgu dela ni iskalcev zaposlitve,
  • omejitev olajšave za donacije se zvišuje iz sedanjih 0,3 na 1 % prihodkov,
  • uvaja se dodatna olajšava za vlaganja v vrhunski šport do zneska v višini 3,8 % prihodkov.

Kot vlaganja v digitalni in zeleni prehod so mišljena vlaganja v:

  1. računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke;
  2. okoljsko prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energijsko učinkovitost stavb, uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost,

olajšava pa se izključuje z investicijsko in RR olajšavo.

Del sprememb se nanaša na ukrepe, ki naslavljajo posledice krize zaradi covida-19, del pa se nanaša na prenos evropskih direktiv.

Vir: Inštitut za računovodstvo in MMC, 21. 10. 2021

***

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Nazaj