Nove vključitve v skupno bazo Designview - podatki o skoraj 2,5 milijona modelov

Nove vključitve v skupno bazo Designview - podatki o skoraj 2,5 milijona modelov

Nove vključitve v skupno bazo Designview - podatki o skoraj 2,5 milijona modelov

16. 12. 2014

Orodje Designview je spletno orodje za iskanje modelov, ki zagotavlja enoten in brezplačen dostop do informacij o registriranih modelih v sodelujočih uradih držav članic EU.

Podatke o registriranih modelih uspešno vključilo že 18 uradov.

Ciper je 17. država članica EU, ki je 10. novembra v skupno spletno orodje Designview ustrezno povezala podatke iz svoje baze o registriranih modelih. Prek tega orodja so tako zdaj na voljo podatki o že skoraj 2,5 milijona modelov.

Orodje Designview je spletno orodje za iskanje modelov, ki zagotavlja enoten in brezplačen dostop do informacij o registriranih modelih v sodelujočih uradih držav članic EU, in je eden od projektov, ki jih v okviru sklada za sodelovanje (Cooperation Fund) uvaja OHIM - Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli).

Designview je javno dostopen od novembra 2012, ko so podatke o registriranih modelih objavili OHIM in uradi Bolgarije, Beneluxa, Estonije, Grčije, Portugalske, Slovaške in Španije. Od oktobra 2013, ko je svoje podatke v skupno bazo orodja DesignView ustrezno povezal tudi slovenski urad za intelektualno lastnino kot deseti zapovrstjo, pa so se uspešno vključile še Češka, Litva in Švedska v letu 2013 ter Francija, Malta, Romunija, Italija in nazadnje Ciper v letu 2014. Do konca leta 2014 naj bi se vključile še štiri države.

Več

Nazaj