Nove spodbude za socialno podjetništvo

Nove spodbude za socialno podjetništvo

Nove spodbude za socialno podjetništvo

06. 01. 2015

Področje socialnega podjetništva je eno od prednostnih področij Vlade RS in je vključeno v njene strateške projekte.

Področje socialnega podjetništva je eno od prednostnih področij Vlade RS in je vključeno v njene strateške projekte.

Predstavniki ministrstev za socialne zadeve in za gospodarstvo so 30. 12. 2014 opravili primopredajo poslov na področju socialnega podjetništva. Na gospodarskem ministrstvu, pod katerega bo po novem spadalo to področje, napovedujejo, da bo socialno podjetništvo še naprej deležno pomembne pozornosti.

Novela zakona o vladi, ki je bila sprejeta pred oblikovanjem nove vlade, med drugim predvideva, da se področje socialnega podjetništva z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prenese v pristojnost ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Gre za pomembno področje, kateremu bodo tudi na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z drugimi pristojnimi ministrstvi posvetili pomembno pozornost ter se zavzemali za učinkovito nadaljevanje in nadgradnjo tega, kar je bilo doslej na tem področju že narejenega.

Namen prenosa dela aktivnosti na gospodarsko ministrstvo je krepitev segmenta socialnih podjetij in inovativnih oblik delovanja podjetij na trgu. Del aktivnosti, ki se nanašajo na področje socialne vključenosti ranljivih skupin, pa ostaja na ministrstvu za delo.

Področje socialnega podjetništva je eno od prednostnih področij vlade in je vključeno v njene strateške projekte.

V okviru projekta spodbujanja razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije bodo tako izvajali ukrepe s področja aktivne politike zaposlovanja in socialnega vključevanja ranljivih ciljnih skupin. Prav tako se bo razvijal segment socialnih podjetij, ki bo usmerjen v spodbujanje ustanavljanja, rasti in razvoja socialnih podjetij, partnerstev socialnih podjetij in krepitev mreže med njimi.

Poleg oblikovanja učinkovitega sistema podpornega financiranja za krepitev mreže lokalnih oz. regionalnih ponudnikov storitev bo v ospredju zlasti oblikovanje inovativnih poslovnih modelov, s katerimi bo zagotovljena večja socialna vključenost posameznih skupin prebivalstva.

Predvideni viri financiranja so sredstva kohezijske politike (Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) ter tudi sredstva državnega proračuna za problemska območja.

Nazaj