Nove olajšave za podjetja na območjih z visoko brezposelnostjo

Nove olajšave za podjetja na območjih z visoko brezposelnostjo

Nove olajšave za podjetja na območjih z visoko brezposelnostjo

19. 12. 2013

Če imate podjetje v Mariboru ali širši okolici, Pokolpju, Pomurju ali v občinah Hrastnik, Radeče in Trbovlje, lahko uveljavljate povračilo plačanih prispevkov za zaposlitev novih sodelavcev, ki so bili prej prijavljeni kot brezposelni.

Če imate podjetje v Mariboru ali širši okolici, Pokolpju, Pomurju ali v občinah Hrastnik, Radeče in Trbovlje, lahko uveljavljate povračilo plačanih prispevkov za zaposlitev novih sodelavcev, ki so bili prej prijavljeni kot brezposelni.

Zavod za zaposlovanje je objavil podrobnosti enega od dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore na območjih z visoko brezposelnostjo. Delodajalci z območij z visoko brezposelnostjo lahko uveljavljajo povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost v dejanski višini, če zaposlijo brezposelne, ki sodijo v eno od skupin:

  • v zadnjih šestih mesecih niso imeli redno plačane zaposlitve;
  • nimajo končane višje ali srednješolske izobrazbe ali poklicnega usposabljanja;
  • so starejši od 50 let;
  • so pripadniki etnične manjšine (denimo romske skupnosti);
  • se lahko štejejo kot invalidi v kvotnem sistemu zaposlovanja invalidov.

Zaposleni lahko prihajajo tudi s katerega drugega območja, pomembno pa je, da ima tržni delodajalec sedež na območju visoke brezposelnosti - Maribora ali okolice, Pokolpja, Pomurja ali občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Mora biti nova zaposlitev

Zaposlitev osebe, za katero bi uveljavljali povračilo prispevkov, mora pomeniti novo, dodatno zaposlitev. Povračilo prispevkov tržni delodajalci uveljavljajo za nazaj, v enkratnem znesku, po letu dni zaposlitve brezposelne osebe ali po poteku vsakega leta zaposlitve brezposelnega invalida, vendar najdlje do konca leta 2018.

Ukrep velja do konca leta 2018

Če ste iz Maribora ali širše okolice, kar zajema občine Hoče - Slivnica, Selnica ob Dravi, Radlje ob Dravi, Ruše, Pesnica, Kungota, Podvelka in Ribnica na Pohorju, lahko uveljavljate povračilo prispevkov za tiste zaposlitve, ki so oziroma bodo sklenjene od 22. junija letos do konca leta 2018.

Tržni delodajalci z območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje lahko uveljavljajo povračilo prispevkov za pogodbe, sklenjene od 27. julija letos do konca leta 2018.

Podrobnosti ukrepa za posamezno območje lahko preberete na spletni strani zavoda za zaposlovanje.

Hkrati lahko uveljavljate tudi davčno olajšavo

Povračilo prispevkov boste lahko uveljavljali na podlagi vloge, ki jo predložite območni službi zavoda za zaposlovanje. Obrazec lahko najdete na spletni strani zavoda. Poleg uveljavljanja povračila prispevkov za isto osebo lahko pri davčni upravi uveljavljate tudi davčno olajšavo za zaposlovanje.

Nazaj