Nove možnosti za podjetnike v Osrednjeslovenski regiji

Nove možnosti za podjetnike v Osrednjeslovenski regiji

Nove možnosti za podjetnike v Osrednjeslovenski regiji

11. 08. 2017

Podjetniki iz občine Ljubljana in 24 občin iz osrednje Slovenije imajo novo možnost za najem posojil, ki so namenjena za financiranje stroškov materialnih investicij, nematerialnih investicij ter stroškov najema poslovnih prostorov, opreme, promocijskih aktivnosti in podobnega.

Vir in informacije: Dnevnik, 3. 8. 2017, www.dnevnik.si, Avtor: Andraž Rozman

Podjetniki iz občine Ljubljana in 24 občin iz osrednje Slovenije imajo novo možnost za najem posojil, ki so namenjena za financiranje stroškov materialnih investicij, nematerialnih investicij ter stroškov najema poslovnih prostorov, opreme, promocijskih aktivnosti in podobnega.

Posojilo lahko mikro, mala in srednje velika podjetja dobijo ob pomoči regijske garancijske sheme v osrednjeslovenski regiji. V garancijskem skladu je 562.500 evrov, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije bo garancije izdajala v višini 50 do 80 odstotkov kredita.

Najnižja višina kredita je 8000 evrov, najvišja pa 500.000 evrov za investicije in 200.000 za obratna sredstva.

Rok za prijavo se izteče 15. maja prihodnje leto ali do porabe sredstev.

Več o razpisu

Nazaj