Nova skupina 30 malih in srednje velikih podjetij na pot strateške, trajnostne  in krožne transformacije

Nova skupina 30 malih in srednje velikih podjetij na pot strateške, trajnostne  in krožne transformacije

September 2023

Nova skupina 30 malih in srednje velikih podjetij na pot strateške, trajnostne  in krožne transformacije

Dne, 13. septembra, smo na uvodni skupinski delavnici pozdravili novo, že drugo,  skupino 30 malih in srednje velikih podjetij, ki so se z željo po strateški transformaciji   podjetja, ki bo temeljila na vrednotah za dobro ljudi, narave in skupnosti, prijavila na 2. rok JR STKTP NOO 2022-2025 in bila uspešna.

Celoten seznam vključenih malih in srednjih podjetij v 2. cikel je na voljo tukaj.

Uvodna delavnica je bila delovna, saj so se poleg temeljite seznanitve o poteku programa in pričakovanih rezultatih, seznanila z dodeljenimi eksperti, ki bodo v podjetjih vodili celoten 5-mesečni proces strateške transformacije ter že zastavila konkreten akcijski načrt aktivnosti.  

Na poti jim želimo uspešno delo pri korakih strateške transformacije poslovanja!