Nova knjiga o slovenskih družinskih podjetjih

Nova knjiga o slovenskih družinskih podjetjih

Nova knjiga o slovenskih družinskih podjetjih

20. 11. 2017

EY Slovenija je izdal četrto knjigo o družinskem podjetništvu v Sloveniji. Ob podpori javne agencije SPIRIT je knjiga skupaj s prvimi tremi izdajami dostopna tudi v slovenskih knjižnicah, s čimer zbirka postaja del slovenske nacionalne identitete.

Vir in informacije: Dnevnik, 13. 11. 2017, www.dnevnik.si, Avtor: Sabina Lokar

EY Slovenija je izdal četrto knjigo o družinskem podjetništvu v Sloveniji. V njej nastopa deset podjetij, in sicer Alpod, Anton Blaj, Happy Tours, Humko, Lingva, Mebor, Roletarstvo Medle in Senčila Medle, Oljarna Kocbek, Petre Šotori in Plastika Skaza. Zgodbe lahko v slovenski in angleški različici preberete na spletni strani: https://we.tl/mYs0B4lJ9l. Ob podpori javne agencije SPIRIT je knjiga skupaj s prvimi tremi izdajami dostopna tudi v slovenskih knjižnicah, s čimer zbirka postaja del slovenske nacionalne identitete.

V naslednjih desetih letih bo spremenilo lastništvo 80 odstotkov družinskih podjetij, kažejo izsledki raziskave EY, pa vendar kar 62 odstotkov lastnikov pravi, da še ni izbralo svojega naslednika, 44 odstotkov pa, da je podjetje popolnoma odvisno od njih. Po ugotovitvah raziskave Succession, tax and estate planning issues in transferring a family owned business (Leonard, Street and Deinard, 2010) je razlog za neuspešen prenos lastništva in upravljanja na mlajšo generacijo predvsem v pomanjkanju komunikacije in zaupanja znotraj podjetja (60 odstotkov), neprimerno pripravljenih naslednikih (25 odstotkov) in pomanjkanju definicije poslanstva ali namena družine (12 odstotkov), ki bi jasno opredelil, kako uporabljati družinsko bogastvo. Prav iz tega izhaja koncept družinske ustave, ki skozi komunikacijski vsebinski proces določa vloge in dogovore v podjetju ter obravnava davčne in pravne vidike nasledstva.

Družinska ustava je pisni dogovor, v katerem člani družine zapišejo ključne vrednote, smernice, pravila, zaveze in procese odločanja. Z načrtovanjem ustvarijo možnosti za doseganje dolgoročnih poslovnih načrtov, skozi pripravo družinske ustave pa se krepi stopnja družinske povezanosti, na kateri slonijo nadaljnja poslovna rast, uspehi in trajnost družinskega podjetja. Pri sestavi družinske ustave, ki usmerja razvoj podjetniške družine, je treba zajeti štiri ključne dimenzije: vodenje, lastništvo, zapuščino in vrednote ter prenos premoženja. Vanjo so zapisani cilji in filozofija družine, njena vloga v podjetju, sestava družinskega sveta, načrt ob odhodu družinskega člana iz podjetja, način reševanja konfliktov, politika zaposlovanja za družinske člane in druga pravila, ki jih člani družine skupaj soustvarijo in tako zmanjšajo tveganje za porušenje družinskega oziroma podjetniškega ravnovesja ob morebitnih mnenjskih razhajanjih.

Nazaj