Nov program rasti in razvoja podjetij s tujim in mešanim kapitalom

Nov program rasti in razvoja podjetij s tujim in mešanim kapitalom

Nov program rasti in razvoja podjetij s tujim in mešanim kapitalom

24. 06. 2009

Zaradi zaostrenih gospodarskih razmer je JAPTI razvil program nadaljnje rasti in razvoja podjetij s tujim in mešanim kapitalom.

Zaradi zaostrenih gospodarskih razmer je JAPTI razvil program nadaljnje rasti in razvoja podjetij s tujim in mešanim kapitalom. Cilji programa so povečanje števila novih investicij in odprtje novih delovnih mest.

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) v letošnjem letu za spodbujanje tujih neposrednih investicij namenja pet milijonov evrov, cilj javnega razpisa pa je odprtje 700 novih delovnih mest v treh letih po zaključku investicij. Namen razpisa je zagotavljanje novih delovnih mest, predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo, prenos znanja in tehnologije ter povezovanje z znanstveno raziskovalnimi institucijami, skladnejši regionalni razvoj in povečanje sinergičnih učinkov.

Več informacij o programu lahko preberete na spletni strani JAPTI.

Nazaj