Nepovratna sredstva za razvoj na problematičnih območjih

Nepovratna sredstva za razvoj na problematičnih območjih

Nepovratna sredstva za razvoj na problematičnih območjih

26. 07. 2013

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 1. julija objavilo razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojih projektov na problematičnih območjih z visoko brezposelnostjo.

Kljub želji po enotnem razvoju so določene regije (države) v EU in Sloveniji manj razvite kot druge. Zato bo v prihodnje vse več razpisov za ta območja.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 1. julija objavilo razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojih projektov na problematičnih območjih z visoko brezposelnostjo, kamor sodijo občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej, Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel, Kungota, Hoče - Slivnica, mestna občina Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

Predmet razpisa je sofinanciranje raziskovalno-razvojnih projektov na problematičnih območjih z visoko brezposelnostjo, ki jih bodo podjetja izvajala v okviru svoje razvojno-raziskovalne dejavnosti, usmerjenih v ustvarjanje novih ali izboljšavo že obstoječih izdelkov, materialov, naprav, sistemov in metod. Vključena sta tudi oblikovanje izdelkov, priprava prototipov, procesov in storitev, ki s pridobivanjem novih znanj razvijajo nove oziroma izboljšujejo tehnološke značilnosti izdelkov.

Upravičenci na tem razpisu so vsa podjetja, ki lahko nastopajo na razpisu samostojno ali v konzorciju. Upravičeni stroški so stroški plače dela zaposlenega raziskovalca (za polni delovni čas), ki mora imeti najmanj sedmo stopnjo izobrazbe.

Osnovni odstotek sofinanciranja upravičenih stroškov je ne glede na velikost podjetja 25-odstoten, k temu pa se doda bonus v višini 15 odstotnih točk, če projekt vključuje sodelovanje vsaj dveh medsebojno neodvisnih podjetij, izmed katerih je vsaj eno podjetje malo ali srednje.

Poleg osnovnega deleža sofinanciranja razpis vsebuje še nekatere druge pogoje.

Rok za oddajo vlog je 6. september.

Nazaj