Nepovratna sredstva za raziskovalce v podjetjih

Nepovratna sredstva za raziskovalce v podjetjih

Nepovratna sredstva za raziskovalce v podjetjih

06. 10. 2021

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila javni poziv, prek katerega so podjetjem na voljo nepovratna sredstva za sofinanciranje stroškov dela njihovih raziskovalcev. Za posameznega raziskovalca lahko dobijo do nekaj manj kot 10.000 evrov. Za leti 2022 in 2023 je na voljo skupno sedem milijonov evrov.

Vir in informacije: STA, 3. 10. 2021, www.sta.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila javni poziv, prek katerega so podjetjem na voljo nepovratna sredstva za sofinanciranje stroškov dela njihovih raziskovalcev. Za posameznega raziskovalca lahko dobijo do nekaj manj kot 10.000 evrov. Za leti 2022 in 2023 je na voljo skupno sedem milijonov evrov.

Namen poziva Varovanje inovacijskega potenciala je varovanje inovacijskega potenciala podjetij, ki je ogrožen zaradi krize v gospodarstvu, ki jo je povzročila pandemija covida-19.

Na voljo je sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca na raziskovalno-razvojni in inovacijski dejavnosti prijavitelja. Raziskovalec bo moral biti zaposlen za polni delovni čas in biti 100-odstotno angažiran na raziskovalno razvojnem delu za razvoj novih ali znatno izboljšanih proizvodov, storitev in/ali procesov prijavitelja.

Prijavijo se lahko mikro, male, srednje velike in velike pravne in fizične osebe s sedežem v Sloveniji, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Pridobijo lahko sofinanciranje za več projektov (raziskovalcev), morajo pa za vsakega oddati svojo vlogo. Prijavitelji z do petimi zaposlenimi lahko pridobijo sofinanciranje za en projekt, prijavitelji z do 20 zaposlenimi za dva projekta, prijavitelji z do 50 zaposlenimi za tri projekte, prijavitelji z do 100 zaposlenimi za štiri projekte in prijavitelji z več kot 100 zaposlenimi za pet projektov. Najvišja višina subvencije na projekt je 9991,90 evra.

Na voljo je skupno sedem milijonov evrov, in sicer po 3,5 milijona evrov v letih 2022 in 2023. Prvi rok za prijavo je od 11. oktobra do 15. novembra letos, drugi rok pa od 9. do 31. maja 2022.

Nazaj