Nepovratna sredstva za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje

Nepovratna sredstva za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje

Nepovratna sredstva za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje

06. 03. 2018

Občina Kočevje je objavila razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje za leto 2018. Rok za oddajo vlog je 31. marec 2018.

Vir in informacije: Times.si, 18. 2. 2018, www.times.si

Občina Kočevje je objavila razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje za leto 2018.

Razpisana so sredstva v skupni višini 130.000 evrov in sicer:

  • 75.000 evrov za ukrep 1.1. - Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj - dotacije,
  • 2.000 evrov za ukrep 1.2. - Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj - subvencije obrestni mer,
  • 25.000 evrov za ukrep 2 - Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,
  • 15.000 evrov za ukrep 3 - Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva,
  • 5.000 evrov za ukrep 4 - Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva,
  • 3.000 evrov za ukrep 5 - Spodbujanje projektov inovacij in
  • 5.000 evrov za ukrep 6 - Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v zasebni lasti v ožjem mestnem jedru Kočevja.

Upravičenci do nepovratnih sredstev so samostojni podjetniki posamezniki, mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane po ZGD-1, nepridobitne pravne osebe, registrirane po Zakonu o socialnem podjetništvu in zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah.

Rok za oddajo vlog je 31. marec 2018.

Nazaj