Nepovratna sredstva za krepitev razvojnih oddelkov

Nepovratna sredstva za krepitev razvojnih oddelkov

Nepovratna sredstva za krepitev razvojnih oddelkov

03. 09. 2013

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo predvidoma septembra objavilo razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo predvidoma septembra objavilo razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih.

Lani so se lahko na razpis za nepovratna sredstva prijavila podjetja ali zavodi, ki so imeli vsaj pet zaposlenih in so poslovali vsaj leto dni. Zelo pomembno je, da prijavitelj pri izvajanju programa sodeluje vsaj z enim malim ali srednjim podjetjem ali raziskovalno organizacijo.

Prijavitelji so lahko za izvajanje svoje razvojne strategije pridobili sofinanciranje stroškov zaposlitve za polni delovni čas, in sicer za:

  • zaposlitev oziroma usposabljanje mladih raziskovalcev, ki so vpisani na podiplomski študij za delo v novi raziskovalno-razvojni skupini;
  • zaposlitev raziskovalcev iz javnih raziskovalnih organizacij ter drugih raziskovalnih in visokošolskih zavodov;
  • zaposlitev raziskovalcev in strokovnjakov iz Slovenije ali tujine;
  • zaposlitev študentov, ki bodo v šestih mesecih od roka za prijavo na razpis končali študij II. ali III. stopnje bolonjskega programa;
  • zaposlovanje oseb, prijavljenih na zavodu.

Namen razpisa je krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem raziskovalcev in razvojnikov v interdisciplinarnih razvojno-raziskovalnih skupinah in s tem podpora podjetjem pri krepitvi njihovih razvojnih ter inovacijskih sposobnosti.

Cilj javnega razpisa je vzpostavitev RR skupin v podjetjih, ki še nimajo RR-oddelka ali skupine oziroma v podjetjih, ki načrtujejo krepitev obstoječih RR-oddelkov ali skupin z novo RR-skupino na novih razvojno raziskovalnih področjih.

Nazaj