Natečaj za najboljšo podjetniško idejo »Podjetna Primorska 2018«

Natečaj za najboljšo podjetniško idejo »Podjetna Primorska 2018«

Natečaj za najboljšo podjetniško idejo »Podjetna Primorska 2018«

11. 05. 2018

UIP - Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske z natečajem za najboljšo podjetniško idejo »Podjetna Primorska 2018« že 12. leto zapovrstjo odpira svoja vrata tistim, ki bi si radi s svojo inovativno idejo utrli pot v svet podjetništva. Kandidati se lahko prijavijo do 15. maja 2018 do polnoči.

Vir in informacije: UIP - Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske, 9. 4. 2018, www.uip.si

UIP - Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske z natečajem za najboljšo podjetniško idejo »Podjetna Primorska 2018« že 12. leto zapovrstjo odpira svoja vrata tistim, ki bi si radi s svojo inovativno idejo utrli pot v svet podjetništva. Z nasveti, ki jih ponujajo na UIP-u in znanjem, ki ga prijavitelji pridobijo na delavnicah v sklopu natečaja, je pot do zastavljenih ciljev lažje dostopna. Najbolj inovativne ideje bodo konec novembra nagrajene s skupnim nagradnim skladom v vrednosti 37.000 eur.

Osnovni namen natečaja je spodbujanje podjetniške kulture in inovativnosti v podjetništvu, izmenjave znanja med akademsko sfero in gospodarstvom, komercializacije znanja, nastanka novih inovativnih in na lastnem znanju temelječih start-up, spin-off in spin-out podjetij ter ustvarjanje povezav med potencialnimi podjetniki in drugimi deležniki v okolju.

Poseben poudarek je namenjen podpori akademskemu podjetništvu, ki je prednostno usmerjen v podporo prenosu in komercializaciji znanja s strani študentov, raziskovalcev, pedagoških delavcev in drugih zaposlenih, ter mladih diplomantov Univerze na Primorskem.

Izbor je namenjen vsem podjetnim posameznikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter kot tudi zasebnim zavodom in zadrugam, ki niso starejša od treh let na dan uradne objave natečaja.

Natečaj ohranja tri kategorije:

  1. Start-up Academic - Rektorjeva nagrada Univerze na Primorskem, ki je namenjena študentom, mladim diplomantom, raziskovalcem in pedagoškim delavcem Univerze na Primorskem,
  2. kategorija Start-up Optimist, ki je namenjena posameznikom in ekipam, ki nimajo podjetniških izkušenj in niso nikoli bili ustanovitelji podjetja oziroma niso zasedali vodstvenih funkcij v podjetjih in
  3. kategorija Start-up Accelerator Navigator, ki je namenjena izkušenim posameznikom ali ekipam, pri čemer je pogoj, da podjetje, ki ga prijavljajo na natečaj, ni starejše od treh let na dan objave razpisa.

Nagradni sklad letos znaša 37.000 eur in sicer: 4.000 eur za prvo mesto v kategoriji start-up Optimist, Start-up Academic: 4.000 eur za prvo mesto, 2.500 eur za drugo mesto, 1.500 eur za tretje mesto in Start-up Accelerator Navigator, kjer finalisti prejmejo mentorski program v skupni vrednosti 15.000 in organizirano predstavitev pred investitorji. Občina Izola namenja 10.000 eur podpornega podjetniškega sklada za prijavitelje iz Občine Izola.

Več o natečaju

Prijava: Kandidati se lahko prijavijo do 15. maja 2018 do polnoči z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani: www.uip.si.

Natečaj se bo zaključil predvidoma v mesecu novembru, ko bodo podeljene nagrade za najboljše podjetniške ideje.

Dodatne informacije: Za vse prijavitelje velja, da lahko dodatne informacije pridobijo na spletni strani: www.uip.si, v razdelku Podjetna Primorska ali preko e-naslova: lara.pirc@uip.si.

Nazaj