Natečaj - evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2013

Natečaj - evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2013

Natečaj - evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2013

24. 05. 2013

V okviru prizadevanj Evropske komisije za spodbujanje podjetništva se od leta 2006 podeljujejo evropske nagrade za odličnost pri spodbujanju podjetništva in malih podjetij na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Podjetništvo je najmočnejše gonilo gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih mest. Vendar katera pobuda v Evropi najustvarjalneje in najuspešneje podpira ustanavljanje podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest? Da bi odgovorila na to vprašanje, je Evropska komisija objavila natečaj za evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2013.

Nagrade so priznanje za najboljše javne pobude ter partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem pri spodbujanju razvoja podjetij in podjetništva. Letos je dodana nova kategorija, in sicer za uspešne projekte, ki prispevajo k okolju prijaznemu gospodarstvu.

Kar 85 % vseh novih delovnih mest bi bilo mogoče ustvariti v malih in srednjih podjetjih in 37 % vseh Evropejcev bi želelo oditi na svoje, če bi lahko. Mlade podjetništvo še bolj navdihuje: 45 % mladih med 15. in 24. letom obravnava podjetništvo kot stvarno poklicno možnost. Če bi izkoristili ta potencial, bi lahko trenutnim 20,8 milijonom malih in srednjih podjetij v EU prišteli še na milijone novih. Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva naj bi pomagale sprostiti ta potencial s priznanjem uspešnim pobudam na tem področju.

Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva se podeljujejo od leta 2006 za odličnost pri spodbujanju podjetništva in malih podjetij na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Od prvega natečaja se je prijavilo več kot 2 000 projektov, ki so skupaj podprli ustanovitev več kot 10 000 novih podjetij.

Cilji nagrade so opredelitev in priznanje uspešnih dejavnosti in pobud za spodbujanje podjetij in podjetništva, predstavitev in širitev primerov najboljših podjetniških politik in praks, večja ozaveščenost o vlogi podjetnikov v evropski družbi ter spodbujanje in navdihovanje potencialnih podjetnikov. Nagrade za podjetništvo bodo poleg tega pomagale zagotoviti, da bo mogoče ogromni podjetniški potencial v Evropi v celoti izkoristiti.

Nagrade se podeljujejo v šestih kategorijah:

  • podpiranje razvoja zelenih trgov in učinkovite rabe virov
  • spodbujanje podjetniškega duha
  • naložbe v znanja
  • izboljšanje poslovnega okolja
  • podpora vstopu podjetij na mednarodni trg
  • odgovorno in vključujoče podjetništvo

Nova kategorija nagrad za podporo trajnostni rasti bo namenjena projektom, ki podpirajo učinkovito rabo virov ter dostop malih in srednjih podjetij do zelenih trgov.

Obravnavali bomo vse prijave, ki bodo prispele na naslov agencije SPIRIT najkasneje do ponedeljka, 3. junija 2013.

Več informacij

Več o nacionalnih tekmovanjih lahko izveste pri svoji nacionalni kontaktni osebi:

SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 589 18 78 E-mail: velko.glaner@spiritslovenia.si.

Nazaj