Napovedujemo Snovalca 2014

Napovedujemo Snovalca 2014

Napovedujemo Snovalca 2014

06. 01. 2014

V 2014 se vrača poziv Snovalec, v sklopu katerega avtorji najboljših invencij v turizmu prejmejo promocijsko podporo in del finančnih sredstev, potrebnih za uresničevanje ideje.

V 2014 se vrača poziv Snovalec, v sklopu katerega avtorji najboljših invencij v turizmu prejmejo promocijsko podporo in del finančnih sredstev, potrebnih za uresničevanje ideje.

Snovalec je bil prvič razpisan leta 2009. Takrat so bili izmed vseh prispelih predlogov izbrani štirje nagrajenci. Ponovili smo ga v letih 2010 in 2011. Načrtujemo, da bomo nov poziv objavili že januarja 2014.

Vse s snovalcem nagrajene ideje, ki so bile tudi uspešno uresničene in so obogatile slovenski turizem, so predstavljene na turističnih spletnih straneh portala http://www.slovenia.info/. Morda se jim že konec leta 2014 pridruži tudi vaša!

Nazaj