Najava javnega razpisa za sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2012

Najava javnega razpisa za sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2012

Najava javnega razpisa za sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2012

18. 06. 2012

JAPTI bo predvidoma v petek, 22. junija 2012 objavil javni razpis za sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini.

JAPTI bo predvidoma v petek, 22. junija 2012 objavil javni razpis za sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem, ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljalcev med vsemi razstavljalci in ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase ali v mednarodnem registru sejmov AUMA.

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini slovenskim podjetjem, ki prvič vstopajo na tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, poveča možnosti predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti in s tem poveča možnost poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji ter zvišati stopnjo internacionalizacije slovenskih podjetij.

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 350.000,00 EUR. Obseg sofinanciranja znaša 60% upravičenih stroškov oziroma največ 10.000,00 EUR na upravičenca.

Upravičeni prejemniki sredstev po tem razpisu - prijavitelji so gospodarske družbe in samostojni podjetniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah.

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so:

  • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,
  • stroški postavitve in ureditve najetega razstavnega prostora,
  • stroški upravljanja razstavnega prostora.

Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmu, ki bodo izvedeni od 1.1.2012 do 31.12.2012.

Nazaj