Najava javnega razpisa za sofinancirane tržnih raziskav na novih tujih trgih

Najava javnega razpisa za sofinancirane tržnih raziskav na novih tujih trgih

Najava javnega razpisa za sofinancirane tržnih raziskav na novih tujih trgih

05. 05. 2011

Predvidoma v začetku junija bo JAPTI objavil Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih.

Predvidoma v začetku junija bo JAPTI objavil Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih.

Okvirni predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav na novih tujih trgih glede možnosti:

 • prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev na novi tuji trg
 • prodora novih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev novi tuji trg

  Nov tuji trg v je mednarodno priznana država ali ožje področje oziroma regija znotraj države kamor podjetje še ne izvaža oziroma ni realiziralo izvoza v letih 2010 in 2011.

  Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na novih tujih trgih slovenskim podjetjem, ki prvič vstopajo na tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajša odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbrani novi  tuji trg.

  Razpisana kvota jev okvirno 220.000 EUR. Obseg sofinanciranja: največ 50 % upravičenih stroškov oziroma 7.000 EUR na upravičenca.

  Upravičenci so mikro, mala in srednja podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah.

  Upravičeni stroški so stroški najema svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavljajo zunanji izvajalci z ustreznimi referencami.

  Upoštevani bodo projekti izdelave tržnih raziskav, ki bodo izvedeni od dneva oddaje vloge na javni razpis in največ do 10.11.2011.

  Nazaj