Najava javnega razpisa »Sofinanciranje stroškov poslovnega svetovanja za internacionalizacijo«

Najava javnega razpisa »Sofinanciranje stroškov poslovnega svetovanja za internacionalizacijo«

Najava javnega razpisa »Sofinanciranje stroškov poslovnega svetovanja za internacionalizacijo«

06. 06. 2011

Predvidoma konec junija bo JAPTI objavil javni razpis »Sofinanciranje stroškov poslovnega svetovanja za internacionalizacijo«.

Predvidoma konec junija bo JAPTI objavil javni razpis »Sofinanciranje stroškov poslovnega svetovanja za internacionalizacijo«, za katerega je na voljo okvirno 250.000 EUR.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov, ki bodo podjetjem nastali iz naslova poslovnega svetovanja po tem javnem razpisu. Poslovno svetovanje je namenjeno ugotavljanju konkurenčnosti podjetja in njegovih potencialov za internacionalizacijo ter oblikovanju načrta za internacionalizacijo.

Namen javnega razpisaje omogočiti podjetjem, katerih prihodki iz naslova izvoza blaga ali storitev ne presegajo 15% celotnih prihodkov, ugotavljanje njihove konkurenčnosti in potencialov za internacionalizacijo ter oblikovanje strateškega načrta za internacionalizacijo podjetja - izvoznega načrta, skladno s profilom podjetja (utemeljitev izbire izvoznih proizvodov/storitev, prodajnih poti, izvoznih trgov, opredelitev načina vstopa na trg, finančnega načrta, načrta aktivnosti in časovnice) in sicer ob strokovni, učinkoviti in celoviti podpori poslovnega svetovalca.

Upravičenci so mikro, mala in srednja podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah.

Upravičeni stroški so stroški poslovnega svetovanja, ki so vezani izključno na ugotavljanje konkurenčnosti podjetja, njegovih potencialov za internacionalizacijo ter oblikovanje načrta za internacionalizacijo.

Upoštevajo se le tisti stroški poslovnega svetovanja, ki bodo nastali v roku od dneva najave tega javnega razpisa najkasneje do 10.11.2011.

Nazaj