Najava Javnega razpisa sofinanciranje krepitve razvojnih oddelkov v podjetjih (KROP 2012)

Najava Javnega razpisa sofinanciranje krepitve razvojnih oddelkov v podjetjih (KROP 2012)

Najava Javnega razpisa sofinanciranje krepitve razvojnih oddelkov v podjetjih (KROP 2012)

12. 07. 2012

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo predvidoma še julija objavilo Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega socialnega sklada – ESS – za sofinanciranje krepitve razvojnih oddelkov v podjetjih (KROP 2012). Višina nepovratnih sredstev je do 13 milijonov evrov.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo predvidoma še julija objavilo Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega socialnega sklada – ESS – za sofinanciranje krepitve razvojnih oddelkov v podjetjih (KROP 2012). Višina nepovratnih sredstev je do 13 milijonov evrov.

Namen razpisa je krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem raziskovalcev in razvojnikov za polni delovni čas v novih ali razširjenih interdisciplinarnih razvojno-raziskovalnih skupinah. Javni razpis je odprt tudi za zavode, ki opravljajo raziskovalno-razvojno dejavnost za podjetja, razen javnih zavodov (v nadaljevanju: zavodi).

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti za vzpostavitev nove skupine RR oz. krepitev obstoječe skupine RR in izvedba oblikovanega programa za pridobitev specialističnih znanj na novih razvojno raziskovalnih področjih.

Prijavitelji lahko za izvajanje svoje razvojne strategije pridobijo sofinanciranje stroškov zaposlitev za polni delovni čas najmanj za čas trajanje sofinanciranja za:

  • A1: zaposlitev oziroma usposabljanje mladih raziskovalcev, ki so vpisani na podiplomski študij za delo v novi RR skupini,
  • A2: zaposlitev raziskovalcev iz javnih raziskovalnih organizacij ter drugih raziskovalnih in visokošolskih zavodov v Sloveniji,
  • A3: zaposlitev raziskovalcev in strokovnjakov iz Slovenije ali iz tujine,
  • A4: zaposlitev študentov, ki bodo v 6 mesecih od roka za prijavo na javni razpis zaključili študij II. ali III. stopnje bolonjskega študijskega programa ter zaposlovanje oseb prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje RS.

Skupen obseg aktivnosti za sofinanciranje javnih sredstev po tem javnem razpisu, ki bo potekalo v letih 2013 in 2014, je lahko največ:

  • do 2 zaposlitvi raziskovalcev, za oblikovanje RR skupin v podjetjih/zavodih, ki še nimajo RR oddelka ali skupine,
  • do 100 odstotnega povečanja zaposlitev raziskovalcev za podporo in krepitev obstoječih RR oddelkov ali skupin.
Nazaj