Naj e-podjetje in naj e-rešitev

Naj e-podjetje in naj e-rešitev

Naj e-podjetje in naj e-rešitev

04. 11. 2008

Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje za informatiko in telekomunikacije in Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo - Direktorat za informacijsko družbo so na slavnostni prireditvi 4. novembra letor podelili priznanja za Naj e-podjetje  in Naj e-rešitev. Nagrajenci  za naj e-podjetje so v kategoriji:

Mala podjetja:

  • Gambit trade d.o.o. - Zlata nagrada Naj e-podjetje
  • Datalab d.d. - Srebrna nagrada Naj e-podjetje
  • GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d. - Broasta nagrada Naj e-podjetje

Velika podjetja:

  • Prevent GLOBAL d.d. - Zlata nagrada Naj e-podjetje
  • Trimo d.d. - Srebrna nagrada Naj e-podjetje
  • Merkur Group - Bronasta nagrada Naj e-podjetje

Nagrajenci letošnjega izbora za Naj e-rešitev so:

  • Pantheon™ podjetja Datalab - Zlata nagrada Naj e-rešitev za mala podjetja
  • TrimoDesigner podjetja Trimo - Zlata nagrada Naj e-rešitev za velika podjetja

Hitrejša informatizacija poslovanja, inovacije in razvoj so vedno bolj ključne za rast slovenskega gospodarstva ob vse večji konkurenci na domačem in globalnem trgu. Sledenje razvojnim trendom in uvajanje novih poslovnih rešitev, med katere spada tudi e-poslovanje, so zato pogoj za uspešen nadaljnji razvoj in zagotavljanje dolgoročne konkurenčnosti slovenskih podjetij. Elektronsko poslovanje v podjetjih nedvomno povečuje njihovo konkurenčnost in učinkovitost, zato bomo organizatorji še naprej promovirali in spodbujali uvajanje e-poslovanja v slovenskih podjetjih.

Nazaj