Nagrade za inovativnost na področju varnosti

Nagrade za inovativnost na področju varnosti

Nagrade za inovativnost na področju varnosti

23. 04. 2014

Zavarovalnica Triglav skozi javne razpise vsako leto prepozna in podpre več kot 800 projektov in dejavnosti. Tokrat vsem potencialnim sponzorirancem ponujajo nov izziv - tematski razpis z naslovom »Inovativnost na področju varnosti«.

Zavarovalnica Triglav nagrajuje inovacije za varnost

Zavarovalnica Triglav skozi javne razpise vsako leto prepozna in podpre več kot 800 projektov in dejavnosti. Tokrat vsem potencialnim sponzorirancem ponujajo nov izziv - tematski razpis z naslovom »Inovativnost na področju varnosti«.

Cilj je finančno podpreti in uresničiti inovativne produkte, projekte in aktivnosti z različnih področij varnosti, ki bodo imeli pozitiven učinek na širšo družbo. Razpoložljiv sklad tematskega razpisa znaša kar 100 tisoč evrov.

V okviru omenjenega razpisa želi Triglav postati sponzorski partner projektov predvsem na področjih prometa, zdravja, varnosti pri delu, varovanja življenja in premoženja, športa, narave in ekologije ter spleta. Poznate način, kako povečati varnost udeležencev v prometu, da bi zmanjšali število nezgodnih življenjskih in premoženjskih primerov? Imate idejo za rešitev, s katero bi lahko preprečili in sanirali škodljive posledice naravnih nesreč? Na spletu se vse pogosteje dogajajo kraje identitete in druge prevare. Kakšne rešitve vidite na tem področju?

Vlagatelji morajo vloge oziroma prijave oddati izključno preko elektronskega obrazca, ki se nahaja na spletni strani Zavarovalnice Triglav. Tu boste našli tudi navodila za izpolnitev sponzorske vloge. Rok za oddajo vloge je 8. 5. 2014 do 16. ure.

S tematskim razpisom za podeljevanje sponzorskih sredstev na temo inovativnosti na področju varnosti želi Zavarovalnica Triglav spodbuditi organizacije, da aktivirajo dobre ideje in projekte, ki bodo prispevali k ozaveščanju in dvigu kulture varnosti v Sloveniji; ob tem pa aktivno uresničevati svoje poslanstvo - ustvarjati varnejšo prihodnost.

Nazaj