Nagrada Jakob za odličnost in kakovost v turizmu - »Inovativni turistični projekti in programi v naravi«

Nagrada Jakob za odličnost in kakovost v turizmu - »Inovativni turistični projekti in programi v naravi«

Nagrada Jakob za odličnost in kakovost v turizmu - »Inovativni turistični projekti in programi v naravi«

07. 01. 2016

Nagrada JAKOB za turistično kakovost in odličnost v regiji Alpe-Adria za leto 2016 bo podeljena za uresničene turistične projekte na temo: »Inovativni turistični projekti in programi v naravi (naravnem okolju)«.

Nagrada JAKOB za turistično kakovost in odličnost v regiji Alpe-Adria za leto 2016 bo podeljena za uresničene turistične projekte na temo: »Inovativni turistični projekti in programi v naravi (naravnem okolju)«.

Mednarodna komisija vsako leto izbere, skladno z zapisanimi merili, najboljšega, ki prispeva pomemben del v mozaik inovativnih turističnih prizadevanj regije Alpe–Jadran. Strokovna komisija za nagrado Jakob 2016 bo dosledno upoštevala naslednji temeljni sestavini letošnjega razpisa: inovativnost in naravno okolje.

Na razpis se lahko prijavijo najrazličnejši nosilci oz. avtorji že uresničenih in izvajanih inovativnih ter izvirnih primerov projektov, programov v naravi (naravnem okolju) kot turistične ponudbe. To so lahko posamezniki, podjetja, društva in drugi nosilci turističnega prizadevanja na območju regije Alpe–Jadran.

Rok za prijavo in oddajo popolne dokumentacije je 15. januar 2016.

Nagrada Jakob za leto 2016 bo podeljena na dan odprtja sejma Natour Alpe-Adria, v sredo, 27. januarja 2016 predvidoma ob 12. uri na Gospodarskem razstavišču.

Nagrajenec prejme poleg priznanja »Jakob 2016« še:

  • Nagrado »Jakob 2016« v obliki unikatne steklene skulpture.
  • Brezplačen in neopremljen sejemski prostor v velikosti 20 m2 za predstavitev nagrajenega projekta.
  • Opis projekta na spletni strani GR (365 dni).
  • Objavo v spletni strokovni reviji Turizem, ki jo izdaja Slovenska turistična organizacija.
  • Zapis o projektu v Oddihu (priloga Dnevnika) do 1 strani;
  • Vsi ostali sodelujoči na razpisu prejmejo diplomo za sodelovanje.

Več o nagradi

Nazaj