Nagrada horus 2010

Nagrada horus 2010

Nagrada horus 2010

24. 11. 2010

Nagrado za družbeno odgovornost sta letos prejeli UniCredit Banka Slovenije in družba Abbott Laboratories.

Nagrado za družbeno odgovornost sta letos prejeli UniCredit Banka Slovenije in družba Abbott Laboratories

Slovensko nagrado za družbeno odgovornost horus 2010 sta prejela UniCredit Banka Slovenija in delniška družba Abbott Laboratories, posebno priznanje horus 2010 pa Jernej Zavrl in Vida Ogorelec Wagner.

Izbirali med osmerico prijavljenih

Letos je na razpis za nagrado prispelo osem prijav: pet prijav malih podjetij in tri prijave velikih podjetij. Prijave so bile razdeljene v dve razpisani kategoriji, ocenjevalna komisija pa je ocenila, da vse ustrezajo kriterijem za uvrstitev v ocenjevanje. Slednje je potekalo v dveh ločenih krogih, poudarek pa je bil dan celovitim pristopom k družbeni odgovornosti, njihovim projektom, aktivnostim ter spremljanju učinkov.

Več o tem si lahko preberete tukaj.

Nazaj