Nadomestilo pri uporabi sredstev pri delu na domu

Nadomestilo pri uporabi sredstev pri delu na domu

Nadomestilo pri uporabi sredstev pri delu na domu

26. 11. 2020

Delodajalec se je z delavci dogovoril, da bodo nekaj časa delali na domu. Ali jim mora izplačati nadomestilo za uporabo sredstev?

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 19. 11. 2020, www.findinfo.si, Avtor: Nina Scortegagna-Kavčnik

Delodajalec se je z delavci dogovoril, da bodo nekaj časa delali na domu. Ali jim mora izplačati nadomestilo za uporabo sredstev?

Delavec ima na podlagi prvega odstavka 70. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) zaradi dela na domu pravico do nadomestila za uporabo svojih sredstev. Višino nadomestila določita delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi. Nadomestilo zajema nadomestilo za uporabo osnovnih sredstev, če so v lasti delavca (računalnik, tiskalnik, skener, telefon ipd.), in drugih sredstev, ki so potrebna za opravljanje dela (električna energija, voda, internet ipd.).

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja pod pogojem, da je določeno s posebnimi predpisi, na podlagi kolektivne pogodbe ali internega akta delodajalca ali pogodbe o zaposlitvi in da gre za sredstva, ki so značilna, nujna in običajna za opravljanje določenega dela. Poleg tega mora delodajalec nadomestilo določiti na podlagi izračuna realnih stroškov (nadomestilo predstavlja utemeljen in razumen znesek). Nadomestilo se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 5 % mesečne plače delavca oziroma do višine 5 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Dejanske stroške je mogoče uveljavljati na podlagi dokazil (44/1/10 ZDoh-2). Prispevki za socialno varnost pa se plačujejo od zneska nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu in nadomestila za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov (razen osebnih vozil), potrebnih za opravljanje dela na delovnem mestu, od katerega se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, plačuje dohodnina (144/1 ZPIZ-2).

V praksi je največ težav z izračunavanjem in določanjem višine nadomestila. ZDoh-2 je davčni predpis, zato je na podlagi izračuna realnih stroškov treba najprej ugotoviti, koliko je dejansko utemeljena višina nadomestila, ki delavcu po 68. členu ZDR-1 pripada. ZDoh-2 namreč ne določa maksimalne višine nadomestila, ampak le, do katerega zneska se le-to ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

V primeru, ko delavcu nastajajo stroški z delom na domu, mu delodajalec mora izplačati nadomestilo za uporabo sredstev. Gre za pravico iz delovnega razmerja, ki se ji delavec ne more odpovedati (podobno kot regres). Pri delu na domu pa težko rečemo, da delavcu stroški ne nastajajo. Po mojem mnenju ne smemo gledati tako ozkogledo, da bi rekli, da delavcu stroški ne nastajajo, ker vsak mesec plača enako paketno ceno za internet in podobno.

Vir: Scortegagna-Kavčnik Nina, Nadomestilo pri uporabi sredstev pri delu na domu, Pravna praksa, št. 44, 2020.

***

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Nazaj