Na voljo sredstva za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje

Na voljo sredstva za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje

Na voljo sredstva za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje

09. 11. 2015

Mestna občina Celje je 30. oktobra 2015 objavila Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2015. Na razpolago je 300.000,00 EUR, rok za prijavo na razpis je 13. 11. 2015, do 12.30 ure.

Mestna občina Celje je 30. oktobra 2015 v Uradnem listu RS (Št. 81, Datum: 30. 10. 2015) objavila Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2015. Na razpolago je 300.000,00 EUR, rok za prijavo na razpis je 13. 11. 2015, do 12.30 ure.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja podjetništva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

  • Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
  • Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka,
  • Ukrep 3: sofinanciranje obrestne mere,
  • Ukrep 4: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
  • Ukrep 5: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
  • Ukrep 6: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih,
  • Ukrep 7: sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva.

Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj gospodarstva in inovativnosti v občini.

Upravičenci do pomoči so:

  • podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,
  • fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj