Na voljo sredstva za inovativne e-storitve

Na voljo sredstva za inovativne e-storitve

Na voljo sredstva za inovativne e-storitve

04. 10. 2012

Za razvoj e-storitev na voljo trije milijoni evrov nepovratnih sredstev. Javni razpis sodi med ukrepe za spodbujanje gospodarskega razvoja in izhod iz krize.

Za razvoj e-storitev na voljo trije milijoni evrov nepovratnih sredstev. Javni razpis sodi med ukrepe za spodbujanje gospodarskega razvoja in izhod iz krize.

V okviru javnega razpisa za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov razvoja e-storitev 2012-2014 so na razpolago trije milijoni sredstev nepovratnih sredstev.

Javni razpis je namenjen spodbujanju vlaganja v raziskave in eksperimentalni razvoj na področju e-storitev in s tem spodbujanje gospodarstva k uveljavljanju novih organizacijsko-razvojnih in poslovnih konceptov. To bo poleg inovativnega tehnološkega razvoja pripomoglo tudi k hitrejšemu izhodu iz gospodarske krize.

Z javnim razpisom bo spodbujeno oblikovanje učinkovitih razvojnih skupin in sodelovanje med gospodarstvom, institucijami znanja in uporabniki. Nova razvojna okolja naj bi omogočila višja vlaganja v raziskave in eksperimentalni razvoj na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij, kar naj bi pospešilo razvoj globalno konkurenčnih, inovativnih e-storitev in vključujoče informacijske družbe v Sloveniji.

Več o razpisu

Nazaj