Na voljo spodbude za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu

Na voljo spodbude za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu

Na voljo spodbude za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu

21. 07. 2017

Za mikro, mala in srednje velika podjetja je na voljo 5,05 milijona evrov evropskih sredstev za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu, in sicer za letos dva milijona evrov in za prihodnje leto približno 3,05 milijona evrov. Razpis je objavilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki vloge zbira do 16. avgusta.

Vir in informacije: STA, 11. 7. 2017, www.sta.si

Za mikro, mala in srednje velika podjetja je na voljo 5,05 milijona evrov evropskih sredstev za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu, in sicer za letos dva milijona evrov in za prihodnje leto približno 3,05 milijona evrov. Razpis je objavilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki vloge zbira do 16. avgusta.

Razpis je namenjen spodbujanju razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 odstotkov).

Spodbujalo se bo razvoj proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo, ustvarjanje novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju, pa tudi učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije ter izvedbo ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Cilji javnega razpisa so ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v malih in srednje velikih podjetjih ter spodbujanje razvoja podjetij na področju rabe lesa, ki uvajajo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.).

Na ministrstvu pričakujejo, da bodo podprli najmanj 10 projektov oz. podjetij.
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge, pa tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po zakonu o socialnem podjetništvu.

Na razpis se lahko prijavijo samo podjetja, ki ob prijavi na razpis na trg uvajajo proizvode in storitve na področju predelave ali obdelave lesa ter imajo kot glavno ali drugo dejavnost registrirano obdelavo in predelavo lesa, proizvodnjo izdelkov iz lesa, plute, slame in protja ali proizvodnjo pohištva (razen proizvodnje žimnic).

Več o razpisu

Nazaj