Na voljo še 2 milijona evrov sredstev za zaposlovanje raziskovalcev v podjetjih

Na voljo še 2 milijona evrov sredstev za zaposlovanje raziskovalcev v podjetjih

Na voljo še 2 milijona evrov sredstev za zaposlovanje raziskovalcev v podjetjih

04. 02. 2010

V okviru javnega razpisa za sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev ob prehodu v podjetja (št. II), ki ga izvaja Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) sta na voljo še dobra 2 milijona evrov. V letošnjem letu sta predvideni še dve odpiranji, in sicer 22. februarja 2010 in 20. aprila 2010.

V okviru javnega razpisa za sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev ob prehodu v podjetja (št. II), ki ga izvaja Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) sta na voljo še dobra 2 milijona evrov. V letošnjem letu sta predvideni še dve odpiranji, in sicer 22. februarja 2010 in 20. aprila 2010.

JAPTI želi s subvencioniranjem zaposlitev raziskovalcev ob prehodu v podjetja povečati kakovost in praktično uporabnost znanstvenega in raziskovalno razvojnega dela, pospešiti pretok znanja med znanstveno raziskovalno sfero ter gospodarstvom in spodbuditi večje sodelovanje med raziskovalnimi instituti, univerzami ter gospodarstvom. Z razpisom se sofinancira prehod raziskovalcev iz inštitucij znanja v gospodarstvo (sklop A) in iz velikih podjetij v mikro, mala in srednje velika podjetja (sklop B). S tem se zagotavljajo kakovostna delovna mesta v podjetjih, ki bodo omogočala učinkovitejšo uporabo znanja za gospodarsko rast in razvoj.

Javni razpis je bil objavljen v letu 2009, za predvidenih pet odpiranj je bilo na voljo 4 milijone evrov nepovratnih sredstev. V okviru prvih treh odpiranj je bilo podprtih 23 prijav ter podeljena slaba dva milijona evrov sredstev, letos sta predvideni še dve odpiranji 22. februarja 2010 in 20. aprila 2010, v kolikor sredstva ne bodo razdeljena, bo določen še dodatni rok za oddajo vlog.

Eno izmed podjetij, ki se je uspešno prijavilo na razpis, je tudi podjetje Acies Bio, d. o. o. »Na JAPTIjev razpis za sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev ob prehodu v podjetja smo kandidirali z izjemno perspektivnim raziskovalcem iz Instituta Jožef Stefan, za njegovo zaposlitev pa takrat nismo imeli razpoložljivih sredstev. Ocenili smo, da je omenjeni razpis najboljša rešitev za njegov prihod v podjetje. Na razpisu smo dobili dobrih 40.000 evrov za dve leti za delno kritje njegove plače. Naše podjetje je izključno raziskovalno-razvojno podjetje in zato je zaposlovanje vrhunskega raziskovalnega kadra za nas ključnega pomena. Tovrstni razpisi so za podjetja izjemno koristni, saj omogočijo subvencionirano uvajalno obdobje prehoda visokokvalificiranega kadra, v katerem rezultati njihovega dela podjetju sprva še ne prinašajo prihodkov. Po tem času pa z njihovim znanjem in izkušnjami že lahko doprinašajo k nadaljnjem razvoju podjetja in ustvarjanju dodane vrednosti,« je poudaril dr. Enej Kuščer, direktor podjetja Acies Bio, d. o. o.

Poleg tega je JAPTI lani na svoji spletni strani: www.imamidejo.si objavil tudi borzo razvojno-raziskovalnih kadrov, s katero želi še pospešiti prehod raziskovalcev iz velikih podjetij oziroma raziskovalnih institucij v mikro, mala in srednje velika podjetja. Borza kadrov je namenjena vsem podjetjem, ki iščejo raziskovalne ali druge visokotehnološke kadre in želijo ustanoviti ali okrepiti raziskovalno skupino v podjetju.

Javni razpis za sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev ob prehodu v podjetja (št. II) je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete 1. »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, prednostne usmeritve 1.1. »Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij«.

Dodatne informacije: Več informacij o javnem razpisu je na voljo na spletni strani: www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=39&l=sl.

Nazaj